• Улично осветление – “Рогошко шосе” - Пловдив
 • Алейно осветление “Гробищен парк – Рогошко шосе
 • Мачтов трансформаторен пост в масив 15 от землището на с. Белащица , Община Родопи ( Ел. 20 kV , мачтов трафопост , кабели НН и мрежа НН )
 • Оборудване на ТП 178 “Добрич” , полагане на кабели 20 kV и кабели НН
 • БКТП в УПИ XIII в кв. “Христо Смирненски – Запад” гр. Пловдив
 • Авариен ремонт на кабели НН по ул. “Гладстон”и основен ремонт на мрежа НН по ул. “Ал. Стамболийски” – гр. Хисар
 • Гарантирано ел. захранване – летище Крумово РВД
 • БКТП “Зандана” – с. Марково
 • Мачтов трафопост с ел. проводно отклонение 20 kV – с. Долна Махала
 • БКТП “Царевец” – гр. Пловдив
 • БКТП “СИАНА” – кв. “Остромила” – гр. Пловдив
 • Кабел 20 kV от ТП -7 до ТП – 12 , гр. Любимец
 • Кабел 20 kV – ТП “Асарел - 1” до ТП “Месокомбинат” – гр. Панагюрище
 • Авариен ремонт кабели НН – гр. Пещера
 • Реконструкция ТП “Чифте баня” с кабели 20 kV и 1 kV - гр. Пловдив
 • Мачтов трафопост “Танев” гр. Пловдив
 • Пътен тунел “Траянови врата” – АМ “Тракия”
 • Община Пловдив
 • “Електроразпределение” ЕАД – Пловдив – район Пазарджик
 • изкопни и възстановителни работи
 • “Електроразпределение” ЕАД – Пловдив – район Хасково
 • изкопни и възстановителни работи по подмяна на кабели 20 kV от СМ до ТП 07 гр. Любимец
 • изкопни и възстановителни работи в район Харманли
 • Търговски офис и изложбена зала кв. “ Кишенев” – “Смирненски” – част Вътрешни ел. инсталации

 

 • БТК РУД – Пловдив - Преместване на свободен цифров капацитет от ЦАТЦ Юг в RSU
 • “Кабелно-въздушен преход 20 kV за ТП “Алексбетон” ООД
 • Изграждане на МТП “Джамията” с. Брани поле
 • Офис-сграда на “Топливо” АД – кв. “Кишенев” – “Смирненски” – Вътрешни ел. инсталации
 • Мачтов трафопост “Мандра” с. Домлян
 • Улично и алейно осветление к.к. Слънчев бряг
 • Семеен хоте гр. Свиленград – Вътрешни ел. инсталации
 • “Електроразпределение“ ЕАД – Пловдив – “Присъединяване на потребители и рехабилитация на въздушни и кабелни мрежи мрежи НН- район Раковски, Брезово, Стамболийски, Калояново, Съединение, Родопи
 • Рехабилитация на кабел НН за жил. Блокове на ул. “Иван Вазов” – гр. Хисар
 • Присъединяване на нова жилищна сграда с хотелски функции гр. Хисар ул. “Гурко” №17
 • Присъединяване на нова жилищна сграда на Костадин Алексиев в УПИ 1025 – с. Гълъбово
 • Присъединяване на нова жилищна сграда с магазин за хранителни стоки и заведение за обществено хранене УПИ VIII 240 кв. 27 с. Калековец
 • Присъединяване на “Базова станция на “Глобул” № 3078 в с. Яворово, община Куклен
 • Приъединяване на “ПТС за АТЦ – х. “Здравец” в землището на с. Гълъбово
 • Присъединяване на нова жилищна сграда в УПИ II-150 , кв. 20 на Методи Стойчев – с. Добралък
 • Рехабилитация на кабели 1 kV от ТП “Стадиона”, гр. Хисар
 • Рехабилитация на РУ 1 kV във В/С “Орта хан” – техн. Район Стамболийски
 • Присъединяване на нова жилищна сграда в УПИ 018101 в местността “Варниците” – с. Белащица, община Родопи
 • Присъединяване на “Склад за пропан-бутан с ЖП изливно и автоналивно устройство” с. Белозем
 • Присъединяване на нов сладкарски цех – Войводиново на фирма “Астра Комерс” ООД
 • Рехабилитация на въздушна мрежа НН от ТП “Фурната”, с. Ново село
 • Присъединяване на нова жил. сграда на П. Попова с. Белащица
 • Присъединяване на нова еднофамилна жил. сграда с. Гълъбово
 • Присъединяване на жил. сграда местност “Витрогона” с. Марково
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Маяковски” 6 гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Царево” 15 гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Родопи” 127 гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “П. Славейков” 43 гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. Родопи” 127 гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Г. Бенковски” 21 гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Мария Кюри” гр. Пловдив
 • Присъединяване на телчарник и кланица гр. Брезово
 • Присъединяване на винарска изба с дестилерия с. Старосел
 • Присъединяване на бетонна площадка – промишлени нужди м. Кацаря гр. Асеновград
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Люлебургас” 22 гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Сава Муткуров” 43 гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Велико Търново” гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Софлу” 13 гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда кв. 72 с. Марково
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Белмекен” 22 гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда “Елина Комерс” гр. Пловдив
 • Преустройство на ТП “Водстрой” хижа “Здравец”
 • Присъединяване на офис-сграда ул. “Загоричене” гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Цар Иван Шишман” гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Любен Каравелов” 2 гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Одеса” 2 гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Атанас Каменаров” 15-17 гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Бугариево” гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Братя Свещарови” 5 гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Хан Аспарух” 8-10 гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Шести септември” и ул. “Филип Савов” гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Мизия” 8 гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Мизия” 10 гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Розова долина” 8 гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Иларион Макариополски” 7 гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Бистрица” 15 гр. Пловдив
 • Присъединяване на магазин за църковни стоки с. Царацово
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Кутловица” 1 гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Селимица” 3 гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “4-ти януари” 34 гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Янко Сакъзов” 42-44 гр. Пловдив
 • Присъединяване на офис сграда бул. “Шести септември” 219 гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Борис Шивачев” 2 гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Средец” 19 гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Златю Бояджиев” 7 гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Порто Лагос” 6 гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Драгоя Божилов” 5 гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Густав Вайганд” 24 гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Бистрица” 7 гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Алеко Константинов” 10 гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Полковник Бонев” 8 гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Драгота” 24 гр. Пловдив
 • Присъединяване на бензиностанция OMV – надлез “Родопи” гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Иван Вазов” 42 гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда ул. “Жан Жорес” 11 гр. Пловдив
 • Присъединяване на жил. сграда Бистрица 15
 • Рехабилитация мрежа ниско напрежение с. Чернозем
 • Изграждане БКТП “АГ клиника”, КЛ 20 kV , КЛ НН
 • Външно ел. захранване м. Бозалъка с. Белащица
 • Присъединяване на жил. сграда Силиврия 21
 • Присъединяване на жил. сграда Парчевич 12
 • Присъединяване на жил. сграда кв. "Хаджи Димитър" - Кършиака
 • Изграждане кабелна линия 20 kV с. Брестник
 • Изграждане БКТП “Централни гробища”, КЛ 20 kV , КЛ НН
 • Присъединяване на жил. сграда УПИ VII-2169 кв. 441 от ТП "Весела ”
 • Присъединяване на жил. сграда ул. "Цар Асен" 7
 • Присъединяване на жил. сграда ул. "Борислав" 14
 • Присъединяване на жил. сграда ул. "Селимица" 4
 • Присъединяване на жил. сграда ул. "Селимица" 5
 • Присъединяване на жил. сграда УПИ X - 33 кв. 1 - нов Строител 1
 • Присъединяване на жил. сграда УПИ IV - 88 кв. 5 - Христо Ботев
 • Присъединяване на жил. сграда кв. 80 Гладстон
 • Присъединяване на жил. сграда ул. "Д-р Владо"
 • Присъединяване на жил. сграда ул. "Хаджи поп Тилев" 1
 • Присъединяване на жил. сграда ул. "Хаджи поп Тилев" 6
 • Преустройство ТП "Въча - 3"
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. “ Н иколай Коперник ” 4
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. “Димитър Талев” 54
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. “Славееви гори” 32
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. “Силиврия” 17А
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. “Апостол войвода” 1
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. “Кичево “1
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. “Константин Величков” 75
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. “Изворна” 10
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. “Кичево” 5
 • Външно ел. захранване жил. сграда м. “Терзиите”
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. “Иван Арабаджията” 1, 3, 5
 • Външно ел. захранване жил. сграда бул. “Руски” 39
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. “Маяковски” 2
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. “Маяковски” 6
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. “Парчевич” 5
 • Външно ел. захранване административна сграда “Новиз”
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. “Брезовско шосе” 145
 • Кабелна линия НН от ТП “Менделеев”
 • Кабелна линия НН от ТП “Апостол Узунов”
 • Кабелна линия от ТП1024"Южен14" УПИVII кв.3 ЖК "Южен
 • Външно ел. захранване жил. сграда
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. “Уста Генчо” 2
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. “Димитър Талев” 85
 • Външно ел. захранване жил. сграда УПИ 102307 кв. "Беломорски - юг"
 • Реконструкция ел. провод 20 kV за ТП-2 с. Стряма
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. "Брезовска" УПИ III кв. 648
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. "Янко Сакъзов" 49
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. “ В. Левски" УПИ X-898 Пежо
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. “ Д-р Добрев" 1
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. "Юндола" ПИ пл. 1060 кв. 63
 • Реконструкция въздушни мрежи НН кв. "Остромила" 20-24
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. " Беломорски ”
 • Реконструкция ел. провод 20 kV с. Динк
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул."Отец Паисии" 31а
 • Външно ел. захранване жил. сграда бул. "Санкт Петербург" 39
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. "Македония" 51
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. "Лайпциг"
 • Външно ел. захранване жил. сграда кв. “ Прослав ” УПИ II 386
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. “ Ген. Д. Николаев ” УПИ 944
 • Външно ел. захранване жил. сграда кв. “ Прослав ” УПИ 032024
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. "Кавала" 20
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. “ Поп Манол" 1А
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. “ София" 42
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. "Иван Арабаджията" 16
 • Реконструкция покрив на ТП “Олимп”
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. " Г. Бенковски ” 21
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. " ул."Петко Войвода"
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. “ Марица" 57
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. “ Драгота" 3
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. " Бунтовнишка" 5
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. " Победа" бл. 3102-С-4
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. " Филип Македонски" 37
 • Реконструкция въздушна линия усукани проводници гр. Първомай
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. “ Лозенград" 9
 • Външно ел. захранване жил. сграда ул. " Арх.Камен Петков" 10
 • Кабелна линия НН от ТП 72 "Македония" 33
 • Кабелна линия НН от ТП Въча 3 бл. 158А, 159
 • Кабелна линия НН от ТП "Хр. Ботев 15 до бл. 127, 128
 • Кабелна линия 20kV от ТП "Свобода 1" до ТП Свобода 2"
 • Кабелна линия 20kV от ТП "Скопие 1" до ТП Скопие 2"
 • Кабелна линия 20kV от ТП Цар Асен Хр. Ботев 25а" до ТП "Цар Асен 95"
 • Изграждане на БКТП в кв. 80 – с. Белащица
 • Търговско индустриален комплекс “Италмодалучи” – КТП
 • Външно ел. захранване Приемно здание гара Първомай
 • Районно осветление газстанция “Рогошко шосе” – “Топливо” АД
 • Кабелно захранване УПИ I кв. 22 – ЕРП - гр. Карлово
 • Ремонт кабел 20 kV от ТП “Център” до ТП “Културен дом” с. Каравелово – ЕРП клон Карлово
 • Ремонт ВКМ “Детски свят” ж.р. “Тракия”
 • Светофарни уредби Мото пфое
 • Светофарни уредби бул. “Н. Вапцаров” – “К. Геров”
 • Светофарна уредба Коматевски възел – у-ще “Елин Пели”
 • Светофарна уредба бул. “Цар Борис” и ул. “Скопие”
 • Светофарна уредба ул. “Иван Вазов и ул. “Авксентий Велешки”
 • Хидровъзел “Цанков камък” площадка “Водовземане” – КТП
 • Хидровъзел “Цанков камък” площадка “Вход отбивен тунел” - МТП
 • Ремонт мрежи ниско напрежение в с. Чернозем, технически район Калояново
 • Изграждане БКТП “АГ клиника” – бул. “Пещерско шосе”
 • Изграждане мачтов трафопост м. “Бялата воденица”
 • Реконструкция мост на р. Марица “ Герджика”– бул. “Руски” – ул. “Победа” – Улично осветление -
 • Изграждане БКТП “Централни гробища”